(0) - 0,00

Zwroty i reklamacje

 

Zwroty

Z uwagi na specyfikę materiału oraz cięcie na formaty nie przyjmujemy zwrotu zakupionych materiałów. Prosimy o przemyślane zakupy. Wyjątkiem są materiały niezgodne z zamówieniem.

 

Reklamacje

Obowiązuje trzydziestodniowy termin odpowiedzi przedsiębiorcy na reklamację złożoną przez konsumenta. Nie dotyczy on reklamacji z tytułu rękojmi. Na reklamację z tytułu rękojmi należy odpowiedzieć w terminie czternastu dni, o ile spełnia ona wymogi wskazane w art. 561[5] k.c.

 

Formularze i pouczenia do pobrania